Thứ 6 - 26/02/2016
UBND huyện Nhơn Trạch đề nghị mỗi người dân hãy thực hiện tốt Thông điệp 5K của Bộ Y tế, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Lễ, Tết Nguyên đán
Khuyến nghị các tổ chức, người dân tăng cường hưởng ứng sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://congdvc.dongnai.gov.vn trong giao dịch hành chính để góp phần phòng, chống dịch Covid-19
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021)
Hồ sơ mẫu: Thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết CẤP XÃ

1/ Chứng thực chữ ký:1. Chứng thực chữ ký.pdfchungthucchuky.pdf

2/ Chứng thực hợp đồng giao dịch:2. Chứng thực hợp đồng giao dịch.pdfchungthuchopdong.pdf

3/ Chứng thực di chúc:3.  Chứng thực di chúc.pdfchungthucdichuc.pdf

4/ Đăng ký nuôi con trong nước: 24. Đăng ký nuôi con nuôi trong nước.pdfdangkynuoicon.pdf

5/ Xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật:25. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật.pdfkhuyettat(xd).pdf

6/ Cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật:26. cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật.pdfkhuyettat(cd).pdf

7/ Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng:27. Mai táng phí.pdfmaitangphi.pdf

8/ Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo:28. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.pdfhongheo.pdf

9/ Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo:29. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.pdfthoatngheo.pdf

10/ Đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, thăm viếng mộ liệt sĩ:30. Đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, thăm viếng một LS.pdfhaicotlietsi.pdf

11/ Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi:31. Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.pdfhuongtrocap(uyquyen).pdf

12/ Nhập khẩu thường trú:32. Nhập khẩu thường trú.pdfnhapkhautt.pdf

13/ Tách sổ hộ khẩu:33. Tách sổ hộ khẩu.pdftachkhau.pdf

14/ Cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu:34. Cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu.pdfcapdoisohokhau.pdf

15/ Cấp giấy chuyển hộ khẩu:35. Cấp giấy chuyển hộ khẩu.pdfcapchuyenhokhau.pdf

16/ Cấp giấy chuyển hộ khẩu:35. Cấp giấy chuyển hộ khẩu.pdfchuyenhokhau.pdf

17/ Xóa đăng ký thường trú:36. Xóa đăng ký thường trú.pdfxoadangkytt.pdf

18/ Điều chỉnh thay đổi thông tin sổ hộ khẩu:37. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu.pdfdieuchinhthongtinsohk.pdf

19/ Nhập khẩu tạm trú:39. Nhập khẩu tạm trú.pdfnhapkhautt.pdf 

20/ Tách sổ tạm trú:40. Tách sổ tạm trú.pdftachsott.pdf

21/ Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú:41. Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú.pdfcapdoisott.pdf

22/ Xóa đăng ký tạm trú:42. Xóa đăng ký tạm trú.pdfxoadangtt.pdf

23/ Điều chỉnh thay đổi thông tin sổ tạm trú:43. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú.pdfdieuchinhthongtinsott.pdf

24/ Đăng ký lưu trú:44. Đăng ký lưu trú.pdfdangkyluutru.pdf

25/ Khai báo tạm vắng:45. Khai báo tạm vắng.pdfkhaibaotv.pdf

26/ Gia hạn tạm trú:47. Gia hạn tạm trú.pdfgiahantt.pdf

27/ Cấp đổi giấy CNQSD đất:48.Cấp đổi giấy CNQSD đất.pdfcapdoigiayCNQSDĐ.pdf

28/ Cấp giấy CNQSD đất:49.Cấp giấy CNQSD đất.pdfcapgiayCNQSDĐ.pdf

29/ Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân:50. Gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp.pdfgiahanQSDĐnongnhiep.pdf

1 - 3 Next
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​