Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc- Danh nhân văn hóa thế giới
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Huyện Nhơn Trạch: Định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững

​Năm 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội của huyện Nhơn Trạch vẫn tiếp tục phát triển tốt. Dưới sự tập trung chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các đơn vị, doanh nghiệp đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn được duy trì ổn định. Thu ngân sách Nhà nước vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao được tập trung thực hiện, diện mạo nông thôn mới được nâng lên. Công tác cải cách hành chính từng bước được nâng cao, hoàn thiện, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Chất lượng dạy và học từng bước được cải tiến và nâng cao. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội được tập trung lãnh đạo thực hiện tốt, tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân…

Mặc dù đạt được những kết quả nêu trên, song dự báo trong thời gian tới việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện sẽ diễn ra trong điều kiện tình hình có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng không ít những khó khăn, thách thức mới. Có thể thấy, năm 2019, là năm thứ 4 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch 05 của UBND huyện. Để kinh tế - xã hội huyện tiếp tục phát triển và tăng trưởng theo hướng bền vững trong năm 2019 và những năm tiếp theo, UBND huyện đã đưa ra những định hướng và chú trọng đến giải pháp:

Kinh tế phát triển theo hướng nền “công nghiệp xanh”; cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển mạnh các ngành thương mại - dịch vụ, nông – lâm – ngư - nghiệp có giá trị cao

Theo đó, huyện sẽ tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, định hướng vào những lĩnh vực cơ sở hạ tầng, công nghiệp “xanh”, thân thiện với môi trường. Giảm ô nhiễm không khí ở các khu công nghiệp. Quản lý có hiệu quả chất thải rắn và chất thải nguy hại góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Chú trọng lĩnh vực công nghệ cao; khai thác và chế biến sâu tài nguyên khoáng sản, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…Cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ đẩy mạnh cải cách, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tăng cường cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp. Đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin doanh nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước; thực hiện đồng bộ việc giám sát của các cơ quan chuyên ngành về hoạt động doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất quảng bá, mở rộng đầu tư tiêu thụ sản phẩm. Phát triển các ngành dịch vụ có giá trị cao, tiềm năng và lợi thế lớn, có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng cao. Tăng cường đầu tư bằng các nguồn vốn, trong đó chú trọng nguồn vốn tư nhân, gắn với nguồn ngân sach nhà nước để phát triển ngành dịch vụ, du lịch; trên cơ sở đa dạng hóa các loại hình du lịch và dịch vụ, mở rộng lĩnh vực tiếp thị quảng bá sản phẩm và thị trường mới. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật khoa học cho nông dân, đưa nhanh các ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, sinh học giống cây trồng vật nuôi vào sản xuất. Khôi phục phát triển ngành nghề truyền thống theo Đề án an toàn và hiệu quả như: vùng sản xuất rau an toàn, mô hình nông – lâm – thủy phù hợp với từng tiểu vùng, nuôi trồng thủy sản, sinh vật cảnh. Xây dựng và hình thành các vườn cây ăn trái gắn với việc phát triển du lịch sinh thái…

2019.3.8 NT phat trien.png
Khu Trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch


Phát triển sự nghiệp Văn hóa – Xã hội theo hướng toàn diện và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện theo hướng toàn diện và vững chắc, thực hiện tốt mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng tốt hơn về yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển mạng lưới trường lớp các cấp học, đặc biệt là các xã gần khu công nghiệp như: Phước Thiền, Hiệp Phước và Long Thọ… Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; rèn  luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển khả năng sáng tạo và tự học của học sinh...Thực hiện tốt các giải pháp xóa đối giảm nghèo, đảm bảo mang tính bền vững. Nâng dần mức sông của dân cư trong các vùng nghèo, xã nghèo. Phát triển sản xuất và chống nghèo tại vùng xa, vùng khó khăn thực hiện tốt các chính sách xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và nâng cao tinh thần trách nhiệm y đức của cán bộ nhân viên y tế ở các tuyến y tế huyện và xã. Chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người dân đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc. Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người có thế giới quan khoa học, hướng tới chân – thiện – mỹ. Gắn xây dựng, rèn luyện đạo đức với thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho người dân đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, của kinh tế tri thức và xã hội học tập. Đúc kết và xây dựng hệ giá trị chuẩn của người dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại  hóa và hội nhập quốc tế.

Tin tưởng rằng, việc triển khai thực hiện toàn diện các giải pháp và chương trình trọng tâm của huyện về phát triển kinh tế - xã hội sẽ tạo ra những tác động mạnh mẽ và tích cực góp phần thúc đẩy thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra. Chất lượng tăng trưởng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực sẽ tăng nhanh, hiệu quả và có tính bền vững.

Đoàn Mai


Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm xuất bản: ông Lương Hữu Ích - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.
Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn.​