Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc- Danh nhân văn hóa thế giới
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Diện mạo nông thôn mới nâng cao trên quê hương anh hùng Phú Hữu

​Phú Hữu là một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 của huyện Nhơn Trạch. Sau 04 năm, với tinh thần quyết tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc không ngừng thay đổi tích cực diện mạo nông thôn để hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, địa bàn xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu thành phần theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đã được UBND tỉnh trao quyết định công nhận xã Nông thôn mới nâng cao. 

Huy động sức dân cùng chung tay xây dựng diện mạo nông thôn mới nâng cao 

Là một xã nằm ở phía Tây Bắc huyện Nhơn Trạch, diện tích tự nhiên 2.173,05 ha, chiếm 5,29% diện tích toàn huyện. Toàn xã có 04 ấp: Cát Lái, Phước Lương, Cầu Kê và Rạch Bảy. Dân số toàn xã tính đến nay có 4.714 hộ với 16.156 nhân khẩu, trong đó hộ khẩu thường trú là 3.602 hộ với 12.613 nhân khẩu. Xác định chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị. Trong những năm qua, thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng", song song với việc vừa duy trì kết quả thực hiện các tiêu chí đã đạt, bổ sung thực hiện nội dung mới, triển khai xây dựng theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Công tác tuyên truyền được Đảng bộ và chính quyền xã thực hiện thường xuyên, liên tục, sâu rộng và bằng nhiều hình thức, đã tạo được sự đồng thuận, đồng tình hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Người dân đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Do đó, toàn thể nhân dân trên địa bàn xã đã phát huy tinh thần tự giác trong quá trình thực hiện. 

Trong giai đoạn 2015 – 2018, Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành với tổng huy động từ các nguồn lực là: 311.292 triệu đồng, tăng gấp 5,67 lần so với tổng huy động nguồn lực năm 2015 (46.638 triệu đồng). Trong đó: nguồn ngân sách Nhà nước là 26.963 triệu đồng (chiếm 8,65%); nguồn nhân dân đóng góp và các nguồn lực khác là 284.329 triệu đồng (chiếm 91,3%); nhiều hộ dân đã hiến hàng ngàn m2  đất; đóng góp tiền và ngày công lao động để xây dựng các công trình đường giao thông, nhà văn hoá ấp, đầu tư cơ sở vật chất trường học… Nhờ vậy, các công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, đường giao thông nông thôn được mở rộng các tuyến đường trục thôn. Các ngả đường ngõ xóm, nhân dân thực hiện trồng bông, hoa, cây xanh tạo cảnh quan, nâng cao diện mạo nông thôn mới góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, nâng cao đời sống, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp…đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

2019.17.4 Phu Huu xay dung NTM nang cao.png
Tuyến đường bê tông hóa xanh, sạch, đẹp ở ấp Cầu Kê góp phần làm nên diện mạo nông thôn mới của xã Phú Hữu


Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân 

Trên cơ sở phát huy tốt tiềm năng lợi thế, về vị trí địa lý, quy họach thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn như các dự án bến cảng, khu du lịch sinh thái, khu dân cư...kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư đáp ứng cơ bản các nhu cầu kết nối đi lại, học hành, trao đổi văn hoá trên địa bàn, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố. 

Cùng với sự phát triển kinh tế, cơ cấu lao động của xã trong những năm gần đây chuyển dịch tích cực đúng hướng theo hướng tỉ trọng lao động nông, lâm, ngư nghiệp giảm và tỉ trọng lao động công nghiệp và dịch vụ tăng. Tỷ lệ người có việc làm thường xuyên trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động có 10.318/10.403  người đạt 99,18% > 90%. Tỷ lệ lao động có việc làm được đào tạo: 2.277/3.138 đạt 72,56% > 45%. Việc phát huy hết tiềm năng, lợi thế của địa phương, đã xây dựng được một số mô hình phát triển sản xuất có giá trị kinh tế cao, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Người dân nơi đây đã phát huy tinh thần chủ động nhân rộng và phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả. Các hình thức tổ chức sản xuất được thành lập và phát triển phù hợp với trình độ lao động của người dân nên đã giải quyết được việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn như: gia công may mặc, giày dép, gia công nhôm, sắt, mộc, phát triển dịch vụ du lịch, dịch vụ cho thuê nhà trọ, dịch vụ xe đưa rước công nhân...Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2017 đạt 58,2 triệu đồng/người/năm > 44 triệu đồng/người, tăng 22,16 triệu đồng người/năm, tương ứng tăng 61,49% so với năm 2014 và lớn hơn 58 triệu đồng.  Hiện nay, xã có 01 Trung tâm Văn hóa - Thể thao học tập cộng đồng xã và 04 Nhà văn hóa ấp được kiểm tra định kỳ, kịp thời duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị, cơ sở vật chất văn hóa hư hỏng và đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Cụ thể, hiện nay vào các thời điểm từ 06 giờ sáng đến 07 giờ và từ 16 giờ 30 đến 19 giờ hàng ngày tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao học tập cộng đồng xã, người dân thường xuyên đến để tập thể dục thể thao. Nhà văn hóa các ấp là nơi sinh hoạt của các câu lạc bộ đờn ca tài tử, họp hội của Tổ nhân dân, các hoạt động thể dục thể thao của người dân trên địa bàn ấp. 

Có thể thấy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn xã đã được nâng lên rõ rệt. Cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế kỹ thuật và các công trình phúc lợi, thiết chế văn hóa phục vụ đời sống nhân dân từng bước được thiết lập, đáp ứng được nhu cầu học tập, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các công trình giao thông thông suốt, điện, nước, điện thoại đã phủ khắp địa bàn trong xã cho 100% hộ dân sử dụng. Kinh tế đang chuyển dần nông nghiệp nông thôn sang nông nghiệp đô thị, thương mại dịch vụ mang lại hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững ổn định; hệ thống chính trị được kiện toàn hoạt động thiết thực và hiệu quả.

Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, bà Võ Thị Diệu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhấn mạnh những giải pháp cụ thể và thiết thực như: 

“Thứ nhất, xây dựng nông thôn mới được xác định theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Bên việc xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy và UBND xã cũng xác định rõ, XDNTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Trong đó, vai trò nòng cốt là nhân dân, từ đó Đảng uỷ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng uỷ làm trưởng ban, để lãnh đạo quá trình thực hiện, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền, công lao động để thực hiện các công trình nông thôn mới. UBND xã xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng uỷ, hàng quí, 6 tháng và cuối năm có sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành một cách kịp thời, đầy đủ; Công tác đào tạo, tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm được quan tâm. 

Thứ hai, công tác tuyên truyền vận động được xem là chìa khoá trong việc xây dựng NTM nên được tăng cường. UBND xã xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền trên đài truyền thanh, thiết kế các pano với nhiều nội dung, hình ảnh phong phú tại các điểm dân cư tập trung, các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thông qua hội họp, sinh hoạt của hội viên mình từ đó đã nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động. Ban chỉ đạo hội ý hàng tuần, họp định kỳ hàng tháng để rà soát nắm bắt những khó khăn ở cơ sở để tháo gỡ, Đảng ủy thành lập tổ vận động để tháo gỡ những khó khăn không giải quyết được ở cơ sở. 

Thứ ba, việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn, UBND xã đều tổ chức lấy ý kiến nhân dân từ khâu khảo sát thiết kế, phương án vận động, đồng thời công khai minh bạch trong việc triển khai thực hiện dự án. 

Với những giải pháp nêu trên đã làm chuyển biến rõ nét về nhận thức của cán bộ, nhân dân và tạo được sự đồng tình trong quá trình thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, chương trình xây dựng NTM của xã Phú Hữu thật sự khởi sắc, đem đến những kết quả rõ nét như nhiều tuyến đường được bê tông hóa, xây dựng. Trung tâm VHTT-HTCĐ xã, Nhà Văn hóa ấp, điện, nước sinh hoạt được phủ khắp địa bàn. Song song với việc đầu tư hạ tầng, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi được đẩy mạnh, các mô hình sản xuất nông nghiệp và dịch vụ được hình thành, các tổ vay vốn sản xuất được thành lập đã tạo điều kiện nâng mức thu nhập cho nhân dân qua các năm. Đồng thời, an ninh trật tự từng bước được củng cố, làm thay đổi rõ diện mạo nông thôn...”.

Diện mạo mới với cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, kinh tế - xã hội phát triển không ngừng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Đó là những thành quả mà người dân Phú Hữu đã và đang đang được thụ hưởng nhờ sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đã dựng xây trên nền tảng của một xã anh hùng, đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày nay, đến Phú Hữu có thể thấy những tuyến đường bê tông rộng, đẹp, sạch sẽ từ đường xã đến đường ngõ xóm; những tuyến đường ngõ vào từng hộ dân được chỉnh trang gọn gàng bằng những hàng rào cây xanh, bông hoa được người dân thực hiện. Nhà cửa được nâng cấp, sửa chữa, các công trình nhà tiêu, nhà tắm, bể nước sinh hoạt được xây dựng đảm bảo hợp vệ sinh. Kết quả đó thể hiện sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân nơi đây trong việc không ngừng quyết tâm đổi mới và phát triển. Tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển bền vững, xứng đáng với danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đoàn Mai

 


Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm xuất bản: ông Lương Hữu Ích - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.
Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn.​