Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc- Danh nhân văn hóa thế giới
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Huyện Nhơn Trạch phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” tỉnh Đồng Nai năm 2019

​Nhằm phát động hưởng ứng tham gia trực cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2019 do tỉnh Đồng Nai tổ chức để mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tìm hiểu và nắm bắt được pháp luật của nhà nước, huyện Nhơn Trạch phát động phong trào cuộc thi cụ thể như sau:

Hướng dẫn dự thi:

1. Hướng dẫn đăng ký dự thi

- Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn hoặc đăng nhập thông qua mã quét QR, trên các thiết bị điện tử có kết nối Internet (máy tính hoặc thiết bị di động).

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi với số điện thoại của mình. Sau khi thực hiện xong bài thi, thí sinh đăng ký các thông tin cơ bản để nộp bài và làm cơ sở để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải thưởng. Thông tin phải đảm bảo chính xác theo Giấy khai sinh (hoặc Chứng minh nhân dân).

Các thông tin bổ sung đăng ký cụ thể như sau:

+ Họ và tên:

+ Ngày, tháng, năm sinh:

+ Tên cơ quan, đơn vị, trường học, công ty hoặc địa chỉ nơi cư trú:

+ Số CMND:

+ Email:

- Thí sinh nhập thông tin về họ và tên, số CMND và địa chỉ email (nếu có). Thông tin về ngày, tháng, năm sinh, cơ quan, đơn vị, trường học, thí sinh sẽ lựa chọn theo thông tin có sẵn trên hệ thông. Đối với tên cơ quan, đơn vị, trường học không có trên hệ thống, chọn thí sinh tự do hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

- Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có nhiều tài khoản hoặc có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

2019.20.6 thi tim hieu phap luat truc tuyen.png 
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” 2019


2. Cách thức thi

- Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn hoặc sử dụng zalo quét QR code để vào thi và trả lời Bộ câu hỏi được thiết kế dưới dạng trắc nghiệm.

- Thí sinh có thể thực hiện thao tác thi thử nhiều lần mà không cần phải đăng nhập (kết quả thi thử không làm căn cứ để xét thưởng).

- Sau khi đăng nhập thành công, thí sinh vào mục Thi trực tuyến để làm bài thi. Bài thi được trình bày với 20 câu hỏi trắc nghiệm về các quy định pháp luật liên quan đến nội dung thi theo thời gian quy định.

- Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm (dưới hình thức chọn 01 đáp án đúng nhất trong các đáp án a, b, c, d).

- Sau khi kết thúc bài thi của mình theo đúng thời gian quy định, thí sinh thực hiện thao tác "Nộp bài thi" cho để gửi về Ban Tổ chức.

3. Tiêu chí xếp hạng kết quả thi

a. Thứ tự tiêu chí xét xếp hạng

- Tổng điểm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.

- Thời gian hoàn thành bài thi nhanh hơn.

b. Phương pháp tính điểm

- Thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm. Trả lời đúng được 2 điểm/câu hỏi; bỏ qua hoặc trả lời sai không bị trừ điểm.

- Tổng số điểm của 01 lượt thi là 40 điểm.

- Thời gian thi tối đa của 01 lượt thi là 15 phút.

- Lưu ý: Thí sinh được tham gia thi nhiều lần trong khoảng thời gian diễn ra cuộc thi, (không quá 03 lần/tuần), kết quả được xét công nhận là kết quả điểm thi cao nhất theo từng đợt thi.

Ban Tổ chức cuộc thi xét chọn thí sinh đạt điểm cao theo tiêu chí xếp hạng này để xem xét trao giải.

Thể lệ cuộc thi: 

Căn cứ Kế hoạch số 4350/KH-UBND ngày 19/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019”; (sau đây viết tắt là Cuộc thi).

Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên gọi cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật năm 2019”.

2. Phạm vi và đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký, Tổ biên soạn câu hỏi - đáp án, công chức, viên chức tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi không được dự thi.

3. Nội dung thi

Bộ luật Lao động, Pháp luật Hình sự, pháp luật về Biển đảo Việt Nam, Luật Giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Tố cáo, Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Bảo hiểm xã hội.

4. Quy mô cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức thành 02 đợt thi:

- Đợt 1: Từ tháng 6/2019 đến hết tháng 7/2019.

- Đợt 2: Từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/10/2019.

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ CÁCH THỨC THI

1. Cách thức đăng ký dự thi

- Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn hoặc  đăng nhập thông qua mã quét QR, trên các thiết bị điện tử có kết nối Internet (máy tính hoặc thiết bị di động).

- Thiết bị dự thi: Các thiết bị điện tử có kết nối Internet.

- Cách thức đăng ký: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi với số điện thoại của mình. Sau khi thực hiện xong bài thi, thí sinh đăng ký các thông tin cơ bản để nộp bài và làm cơ sở để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải thưởng. Thông tin phải đảm bảo chính xác theo Giấy khai sinh (hoặc Chứng minh nhân dân). Các thông tin bổ sung đăng ký cụ thể như sau:

+ Họ và tên:

+ Ngày, tháng, năm sinh:

+ Tên cơ quan, đơn vị, trường học, công ty hoặc địa chỉ nơi cư trú:

+ Số CMND:

+ Email:

- Thí sinh nhập thông tin về họ và tên, số CMND và địa chỉ email (nếu có). Thông tin về ngày, tháng, năm sinh, cơ quan, đơn vị, trường học, thí sinh sẽ lựa chọn theo thông tin có sẵn trên hệ thông. Đối với tên cơ quan, đơn vị, trường học không có trên hệ thống, thí sinh nhập đầy đủ chính xác theo thông tin cá nhân cơ bản của mình.

- Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có nhiều tài khoản hoặc có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

2. Cách thức thi

- Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn hoặc sử dụng zalo quét QR code để vào thi và trả lời Bộ câu hỏi được thiết kế dưới dạng trắc nghiệm.

- Sau khi đăng nhập thành công, thí sinh vào mục Thi trực tuyến để làm bài thi. Bài thi được trình bày với 20 câu hỏi trắc nghiệm về các quy định pháp luật liên quan đến nội dung thi.

- Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm (dưới hình thức chọn 01 đáp án đúng nhất trong các đáp án a, b, c, d).

III. TIÊU CHÍ XẾP HẠNG

1. Thứ tự tiêu chí xét xếp hạng

- Tổng điểm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.

- Thời gian hoàn thành bài thi nhanh hơn.

2. Phương pháp tính điểm

- Thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm. Trả lời đúng được 2 điểm/câu hỏi; bỏ qua hoặc trả lời sai không bị trừ điểm.

- Tổng số điểm của 01 lượt thi là 40 điểm.

- Thời gian thi tối đa của 01 lượt thi là 15 phút.

- Lưu ý: Thí sinh được tham gia thi nhiều lần trong khoảng thời gian diễn ra cuộc thi, (không quá 03 lần/tuần), kết quả được xét công nhận là kết quả điểm thi cao nhất theo từng đợt thi.

Ban Tổ chức cuộc thi xét chọn thí sinh đạt điểm cao theo tiêu chí xấp hạng theo Thể lệ này để xem xét trao giải.

VI. THỜI GIAN KHIẾU NẠI, CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI

1. Thời gian công bố kết quả đợt 1: trước ngày 05/8/2019.

2. Thời hạn khiếu nại kết quả đợt 1: trước ngày 12/8/2019.

3. Thời gian công bố kết quả đợt 2: trước ngày 17/10/2019.

4. Thời hạn khiếu nại kết quả đợt 2: trước ngày 23/10/2019.

5. Thời gian trao giải: Ngày 09/11/2019.

V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Xét giải thưởng

Giải thưởng tập thể và cá nhân được xét riêng cho 02 đợt thi.

a) Giải tập thể: là các trường học, cơ quan, đơn vị có nhiều thí sinh dự thi đạt điểm trung bình chung từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng theo tiêu chí xếp hạng của Thể lệ này.

Trường hợp có nhiều trường học, cơ quan, đơn vị có tỷ lệ thí sinh dự thi đạt điểm trung bình chung bằng nhau thì ưu tiên cho đơn vị có nhiều cá nhân đạt giải cao hơn.

b) Giải cá nhân: là thí sinh đạt điểm cao của từng đợt thi. Thứ tự xếp hạng được xét từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng theo tiêu chí xếp hạng của Thể lệ này.

2. Cơ cấu giải thưởng: Gồm có 40 giải thưởng dành cho cá nhân, tập thể chia đều cho 2 đợt thi, cụ thể:

a) Giải thưởng cá nhân:

+ Đợt 1: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 08 giải khuyến khích.

+ Đợt 2: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 08 giải khuyến khích.

b) Giải thưởng tập thể:

+ Đợt 1: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

+ Đợt 2: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

3. Giá trị các giải thưởng

a) Giải thưởng cá nhân

- Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng/giải;

- Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải;

- Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 1.000.000 đồng/giải;

- Giải khuyến khích: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 500.000 đồng/giải.

b) Giải thưởng tập thể

- Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng/giải;

- Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng/giải;

- Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

1. Thông tin liên hệ Ban Tổ chức

Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại:(0251) 3941586 hoặc 0914.312.967 gặp ông Phan Quang Tuấn - Tổ trưởng Tổ Thư ký cuộc thi - Trưởng phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp.

- Email: sotuphapdn@gmail.com

2. Hỗ trợ về kỹ thuật

- Điện thoại: 02513.827555 hoặc 0919.255293 gặp bà Dương Trúc Lâm - Trưởng phòng Dịch vụ công ích, Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông.

Trên đây là Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019”. Trong trường hợp phát sinh các nội dung không có trong Thể lệ cuộc thi sẽ do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định. Ban Tổ chức cuộc thi, Tổ Thư ký cuộc thi, người tham gia cuộc thi thực hiện theo đúng Thể lệ này./.

Giải thưởng

1. Xét giải thưởng

Giải thưởng tập thể và cá nhân được xét riêng cho 02 đợt thi.

a) Giải tập thể: là các trường học, cơ quan, đơn vị có nhiều thí sinh dự thi đạt điểm trung bình chung từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng theo tiêu chí xếp hạng của Thể lệ này.

Trường hợp có nhiều trường học, cơ quan, đơn vị có tỷ lệ thí sinh dự thi đạt điểm trung bình chung bằng nhau thì ưu tiên cho đơn vị có nhiều cá nhân đạt giải cao hơn.

b) Giải cá nhân: là thí sinh đạt điểm cao của từng đợt thi. Thứ tự xếp hạng được xét từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng theo tiêu chí xếp hạng của Thể lệ này.

2. Cơ cấu giải thưởng: Gồm có 40 giải thưởng dành cho cá nhân, tập thể chia đều cho 2 đợt thi, cụ thể:

a) Giải thưởng cá nhân:

+ Đợt 1: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 08 giải khuyến khích.

+ Đợt 2: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 08 giải khuyến khích.

b) Giải thưởng tập thể:

+ Đợt 1: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

+ Đợt 2: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

3. Giá trị các giải thưởng

a) Giải thưởng cá nhân

- Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng/giải;

- Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải;

- Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 1.000.000 đồng/giải;

- Giải khuyến khích: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 500.000 đồng/giải.

b) Giải thưởng tập thể

- Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng/giải;

- Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng/giải;

- Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải.

Lê ChâuKhu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm xuất bản: ông Lương Hữu Ích - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.
Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn.​