Thứ 6 - 26/02/2016
Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Miễn dịch sau tiêm phòng COVID-19 suy yếu theo thời gian, cần tiêm nhắc mũi ba sau tiêm mũi hai 3 tháng và tiêm mũi bốn sau tiêm mũi ba 4 tháng để được bảo vệ liên tục
Khuyến khích cá nhân, tổ chức Nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công https://dichvucong.dongnai.gov.vn tạo sự thuận lợi, nhanh chống, an toàn và tiết kiệm chi phí trong giao dịch hành chính
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021)
​Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Nhơn Trạch

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đã ra Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Nhơn Trạch.

0.1.2.022139 - Copy.png

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện do bà Nguyễn Thị Giang Hương -  Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban - chỉ đạo, điều hành chung; ông Lương Hữu Ích – PCT.UBND huyện làm Phó ban Thường trực – chỉ đạo, điều hành về lĩnh vực Xã hội số; ông Nguyễn Hữu Thành – PCT. UBND huyện làm Phó Trưởng ban – chỉ đạo, điều hành về lĩnh vực Chính quyền số và Kinh tế số. Cùng các thành niên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; các ban ngành, đoàn thể, các trường THPT trên địa bànhuyện. Theo đó, Ban Chỉ đạo Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện có chức năng, nhiệm vụ:

Nghiên cứu, đề xuất với UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện các giải pháp nhằm chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo nền tảng trong việc triển khai chuyển đổi số đáp ứng với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Tham gia ý kiến về chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

Giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án có tính chất quan trọng liên quan về chuyển đổi số, xây dựng phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Sơ kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về Chuyển đổi số; xây dựng phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện.

Làm đầu mối liên hệ Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai để nắm bắt trong quá trình triển khai các giải pháp chuyển đổi số nhằm đảm bảo hiệu quả, đồng bộ từ tỉnh, huyện, xã và thị trấn.

Về trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng ban: Trưởng ban Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo, kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, chỉ đạo, giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao. Đồng thời, Trưởng ban Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu, bộ máy, phương tiện của UBND huyện để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc và thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo.

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; được sử dụng con dấu, bộ máy, phương tiện của cơ quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực và các Phó Trưởng ban giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền được giao, cụ thể:

Tham mưu xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh;

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên quan về chuyển đổi số, xây dựng phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh;

Tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch;

Tham mưu đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về Chuyển đổi số; xây dựng phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh…

Ngoài ra, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan; Tham mưu thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo trước khi trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định ban hành theo đúng quy định của pháp luật; tổng hợp nhân sự cụ thể được cử tham gia Ban Chỉ đạo để lập danh sách báo cáo UBND huyện…

Việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đối số nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện, qua đó, tập trung xây dựng và triển khai chuyển đổi số các lĩnh vực ưu tiên, như: Phát triển đô thị thông minh: camera thông minh (AI) trong điều hành và xử lý vi phạm trong giao thông, ứng dụng tiếp nhận và xử lý các phản ánh của người dân về an ninh, trật tự xã hội, ứng dụng cung cấp dịch vụ công qua app,…; các lĩnh vực như: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Ngân hàng, Du lịch, Giao thông vận tải, Môi trường…hướng đến mục tiêu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân làm trung tâm và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn trật tự xã hội và sự phát triển bền vững một cách toàn diện của địa phương.

Minh Châu – Đoàn Mai


1 - 3 Next
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​